Kombinované studium

Zápočtová písemka

Další (a poslední) termín zápočtové písemky bude v sobotu 5.1. 2019 od 9:00 na EB226 (budova FEI)

Přijít mohou i ti, kteří neuspěli na prvním termínu.

Tutoriály

Účast na všech tutoriálech je povinná.  Pokud ze závažných důvodů nemůžete přijít, můžete se z tutoriálu omluvit mailem (pavel.jahoda“zavinac“vsb.cz)

Zápočet

Za domácí úkoly je možno obdržet 0-15 bodů a za zápočtovou písemku (po domluvě napíšeme na konci semestru)  je možno obdržet také 0-15 bodů.

Plán tutoriálů

1. tutoriál 21.9.:

Probráno: Základní elementární funkce.

Zadán 1. DU: 1-du-mai, odevzdat do 6.10. Kdo si nebude vědět rady, může nahlédnout do vyřešené návodné úlohy: 1-navodna-uloha-mai

2. tutoriál 6.10.:

Probráno: Vlastnosti funkcí a funkce inverzní.

3. tutoriál 6.10.:

Probráno: Posloupnost a limita posloupnosti.

Zadán 2. DU: 2-du-mai, odevzdat do 19.10. Kdo si nebude vědět rady, může nahlédnout do poznámek neznámého studenta: 2 tut Vlastnosti fci-a-Fce-inv  (1.př) a Transf-grafu-def-obory (2. a 3. př).

4. tutoriál 19.10.:

Probráno: Limita funkce.

5. tutoriál 2.11.:

Probráno : Derivace funkce; derivace součtu, součinu a podílu funkcí; derivace složené funkce, l’Hospitalovo pravidlo.

Zadán 3. DU: 3-du-mai, odevzdat do 16.11.

6. tutoriál 3.11.:

Probráno : intervaly monotonie, konvexnost a konkávnost funkce.

Zadán 4. DU: 4-du-mai, odevzdat do 30.11.

7. tutoriál 3.11.:

Probráno : Asymptota, svislá asymptota, lokální extrémy.

8. tutoriál 16.11.:

Probráno : Tečna a normála, Taylorův polynom.

9. tutoriál 30.11.:

Probráno :  Neurčitý integrál, integrace per partes, integrace substitucí.

Zadán 5. DU: 5-du-mai, odevzdat do 14.12.

10. tutoriál 14.12.:

Probráno :  Integrace racionálních funkcí (parciální zlomky), určitý integrál

Studijní materiály

Pro studium můžete použít skripta Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 

Zápisky neznámého studenta

Můžete také nahlédnout do zápisků neznámého studenta. Nejedná se o žádné oficiální studijní texty a je třeba říci, že se v nich vyskytne sem tam chybička (převážně numerická). Nicméně věřím, že může jít o materiály užitečné při přípravě na zkoušku.

1. tutoriál :

Probráno:   1 tut Elementarni fce                Samostudium: indukce-rovnice-a-nerovnice

2. tutoriál :

Probráno:   2 tut Vlastnosti fci-a-Fce-inv               Samostudium:  Transf-grafu-def-obory

3. tutoriál :

Probráno:  3 tut Limita posloupnosti                Samostudium:

4. tutoriál :

Probráno:     4 Tutorial Limita funkce      Samostudium: Teorie k limitě složené funkce

5. tutoriál :

Probráno:    5-derivace-funkce-a-lhospital        Samostudium: ——-

6. tutoriál :

Probráno:    6-monotonie-a-konvexnost-konkavnost          Samostudium: ——-

7. tutoriál :

Probráno:    7-asymptota-extremy        Samostudium: ——-

8. tutoriál :

Probráno:   Tecna a normalaTayloruv polynom    Samostudium: ——-

9. tutoriál :

Probráno:  Neurcity integral per part subst      Samostudium: ——-Rozklad na parcialni zlomky

10. tutoriál :

Probráno:   není v tuto  chvíli k dispozici       Samostudium: ——-

Domácí úkoly

Na tutoriálech budou zadány domácí úkoly. Tyto musí být vypracovány ručně na papír. DU v elektronické podobě, nebo vypracované v textovém editoru nebudou přijímány. Taktéž nebudou přijímány domácí úkoly odevzdané po stanoveném termínu.

Úkoly budou (včetně zadání) čitelně a přehledně vypracovány na listech papíru formátu A4. Hlavička každého listu bude obsahovat tabulku s následujícími údaji:

Datum odevzdání DÚ z MA I Dom.úkol č. …. Jméno tutora
List / počet listů Studijní skupina Id. číslo studenta Jméno studenta
Domácí úkoly můžete odevzdat několika způsoby:
  • Osobně na začátku následujícího tutoriálu.
  • V obálce s označením “DU  MA I pro P. Jahodu” .  Obálku  můžete předat na sekretariát paní Frélichové (EA532).
  • Pět dnů před začátkem následujícího tutoriálu odešlete domácí úkol poštou na adresu: Pavel Jahoda, Katedra 470 VŠB – TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, 708 33 .

Poznámka k domácím úkolům

Každoročně mě překvapuje, že mi někdo hned na prvním (či druhém) tutoriálu odevzdá krasopisně vypracovaný DU i s příklady, které jsme zatím neprobírali. Jistě, člověk s maturitou z matematiky by je asi měl povětšinou zvládnout. Ale pak znovu nevycházím z údivu, když odevzdané DU roztřídím do tří až čtyř kupek podle toho jak jsou vypracovány. V každé kupce jsou u všech identická řešení včetně chyb a rozmístění obrázků.

Obávám se že tento přístup podkopává základy naší kultury a civilizace. Takže, v zájmu civilizace (!), vypracujte ty domácí úkoly samostatně.  Jde o to, aby jste se připravili na matematické problémy, které na vás čekají v ostatních přčedmětech. Ne o to, aby Jahoda dostal hezky vypracovaný DU. Uvidím raději evidentně samostatně vypracovaný DU s chybami, než produkty manuální kopírky. Museli by jste udělat vážně hodně chyb, aby jste neměli dost bodů na zápočet. A pokud si svými řešeními nejste jisti, můžete je jistě zkonzultovat se svými spolužáky, nebo po tutoriálech přímo se mnou.

Zadání domácích úkolů

1.DU: 1-du-mai

2. DU: 2-du-mai

3. DU: 3-du-mai

4. DU: 4-du-mai

5.DU (poslední): 5-du-mai