Cvičení (BioSTA)

Podklady pro cvičení
Cvičení Téma / prezentace R scripty Data
1. Kombinatorika a klasická pravděpodobnost – opakování ze SŠ, neřeš. příklady
2. Pravděpodobnost (Řeš. příklady – Bayesova věta, taxiky, neřeš. příklady)
3. Náhodná veličina (DNV – řeš. příklad, neřeš. příklady) Základy práce s R, Náhodná veličina
4. Dvourozměrný diskrétní náhodný vektor (Řeš. příklad, neřeš. příklady) Náhodný vektor
5. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny, neřeš. příklady Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny
6. Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny, neřeš. příklady Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny
7. Explorační analýza Explorační analýza akumulatory.xlsx,aku.xlsx, aku_st.csv, aku.csv)
8. Výběrové charakteristiky, neřeš. příklady
9. Intervalové odhady Intervalové odhady intervalove_odhady.xlsx
10. Jednovýběrové testy parametrických hypotéz Jednovýběrové testy testy_jednovyberove.xlsx
11. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz Dvouvýběrové testy testy_dvouvyberove.xlsx
12. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz Vícevýběrové testy vicevyberove_testy.xlsx
13. Testy dobré shody, Analýza závislosti Neparametrické hypotézy neparametricke_hypotezy.xlsx
14. Rezerva

Průběžné hodnocení

Výuka je zrušena ve dnech: 24. 4. 2019 (výuka bude nahrazena), 1. 5. 2019 (Státní svátek), 8. 5. 2019 (Státní svátek)

Výuka bude nahrazena ve dnech: 11. 4. 2019 (9:00 – 12:15, EB 413), 18. 4. 2019 (9:00 – 12:15, EB 413)

Harmonogram výuky pro kombinované studium je zde.

data – test