Cvičení (ZS)

Podklady pro cvičení

CvičeníTéma / prezentace R scripty, xlsx soubory
1.Statistika kolem nás
Popisná statistika
 
2.Základy práce se softwarem RÚvod do R (řešení)
3.Práce s datovým souborem v software R Tidyverse (řešení)
4.Analýza kvalitativní proměnné Kvalitativní proměnná (řešení)
5.Analýza kvantitativní proměnné Kvantitativní proměnná (řešení)
6.Analýza kvantitativní proměnné tříděné dle proměnné kvalitativní Třídění kvantitativní proměnné dle proměnné kvalitativní (řešení)
7.Třídění druhého stupněZávislost dvou kvalitativních proměnných (řešení)
8.Analýza závislosti dvou kvantitativních proměnnýchZávislost dvou kvantitativních proměnných (řešení)
9.Základy analýzy dat v MS ExcelTipy a triky
10.Základy analýzy dat v MS Excel Analýza dat z dotazníkového šetření (1)
11.Základy analýzy dat v MS Excel Analýza dat z dotazníkového šetření (2)
12.Stručný úvod do analýzy časových řadČasové řady
13.Komplexní popisná statistika pro reálná data
14.Komplexní popisná statistika pro reálná data
Plánované změny ve výuce

Dle nařízení vedení univerzity je do odvolání zrušena osobní účast na výuce. Sledujte, prosím, své emaily ohledně informací o samostudiu.