↑ Return to Biostatistika

Harmonogram

Kurz se koná v níže uvedených termínech v prostorách FEI, VŠB-TUO, v místnosti EA 553, vždy od 12:30h do 15:00h.

 

Termín Téma lekce Lektorka, poznámky
15. 10. 2015 Úvod, Pravděpodobnost je… Martina Litschmannová
21. 10. 2015 Jak modelovat výsledky náhodných pokusů? Martina Litschmannová, lekce je ve středu
5. 11. 2015 Vybraná rozdělení náhodné veličiny (výpočetní applet (excel), spojitá rozdělení (excel)) Martina Litschmannová
12. 11. 2015 Máme data – a co dál? (I.), EDA (I.) – excel Martina Litschmannová
26. 11. 2015 Máme data – a co dál? (II.), EDA (II.) – excel Martina Litschmannová
3. 12. 2015 Analýza dat pomocí RkWard Martina Litschmannová
9. 12. 2015 Bodové a intervalové odhady Martina Litschmannová, lekce je ve středu
17. 12. 2015 Úvod do testování hypotéz, vybrané jednovýběrové a dvouvýběrové testy Martina Litschmannová
7. 1. 2015 Testování hypotéz – opakování Martina Litschmannová, EB 413
14. 1. 2015 Analýza rozptylu Martina Litschmannová, EB 413
21. 1. 2015 Analýza závislosti Martina Litschmannová, EB 413
28. 1. 2016 Úvod do lineární regrese Martina Litschmannová, EB 413
4. 2. 2016 Logistická regrese Pavlína Kuráňová, EB 413
10. 2. 2016 Analýza přežití Kateřina Janurová, lekce je ve středu
17. 2. 2016 Konzultace vybraných témat Martina Litschmannová, lekce je ve středu
24. 2. 2016 Konzultace vybraných témat Martina Litschmannová, lekce je ve středu
2. 3. 2016 Závěrečný test – písemná zkouška