Return to Biostatistika

Studijní materiály

Základní studijní literatura

 

Alternativní studijní literatura

Výuka jazyka R

  • KONEČNÁ, Kateřina a Jan KOLÁČEK. Výuka jazyka R [online]. [cit. 2016-01-26].
  • KONEČNÁ, Kateřina. Výuka jazyka R. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
  • BUDÍNSKÁ, Eva. Analýza dat v R [online]. [cit. 2016-01-26].

Další materiály pro jednotlivé lekce

Máme data a co dál (II.)