Return to Kurzy pro veřejnost

Workshopy 2017

Chtěli byste nahlédnout hlouběji do statistické analýzy dat? Jediným předpokladem je středoškolská úroveň matematiky, nadšení a chuť pro statistiku. Workshopy na téma Statistická analýza dat se softwarem R jsou určeny zejména pro zaměstnance univerzity a studenty doktorského studia, samozřejmě uvítáme i studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia, případně i zájemce z řad veřejnosti.

Podrobné informace a možnost registrace na workshopy (kapacita je omezena) najdete na stránkách Statistické laboratoře.

Workshopy se konají v níže uvedených termínech v prostorách FEI, VŠB-TUO, v místnosti EB 413, vždy od 9:00h do 10:30h.

Lektorky: Martina Litschmannová a Adéla Vrtková

 

Termín Téma lekce Skript pro R
17. 2. 2017 Pravděpodobnost je… Základy práce s R
24. 2. 2017 Jak modelovat výsledky náhodných pokusů? Rozdělení NV
3. 3. 2017 Vybraná rozdělení náhodné veličiny Vybraná rozdělení
10. 3. 2017 Máme data – a co dál? (I.)  EDA – I.
17. 3. 2017 Máme data – a co dál? (II.)  EDA – II.
24. 3. 2017 Máme data – a co dál? (III.)
31. 3. 2017 Bez praxe to nejde
7. 4. 2017 Neurčitost v datech – bodové a intervalové odhady  Intervalové odhady
21. 4. 2017 Testování statistických hypotéz (princip, vybrané jednovýběrové testy) Testování_I
28. 4. 2017 Testování statistických hypotéz (vybrané dvouvýběrové testy) Testování_II
5. 5. 2017 Vícevýběrové testy par. hypotéz – jednoduchá analýza rozptylu Testovani_III
12. 5. 2017 Úvod do analýzy kategoriálních dat – dvourozměrné kontingenční tabulky  Kontingenční tabulky