Return to Kurzy pro veřejnost

Zimní škola analýzy dat s R

Zimní škola na téma Statistická analýza dat se softwarem R je určena zejména pro zaměstnance univerzity a studenty doktorského studia, samozřejmě uvítáme i studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia, případně i zájemce z řad veřejnosti.

Zimní škola se koná od 22. ledna do 26. ledna 2018 v prostorách FEI, VŠB-TUO, v místnosti EB 413, vždy od 8:30h do 11:30h.

Zimní škola je nyní plně obsazena.

Lektorky: Martina Litschmannová a  Adéla Vrtková

 

Termín Téma lekce Skript pro R
22. 1. 2018 Máme data – a co dál? Základy práce s R, EDA (I.), EDA (II.)
23. 1. 2018 Neurčitost v datech – bodové a intervalové odhady  Intervalové odhady
24. 1. 2018 Testování statistických hypotéz (I.) – Jednovýběrové a dvouvýběrové testy  Testování hypotéz – úvod
25. 3. 2018 Testování statistických hypotéz (II.) – Vícevýběrové testy, Analýza kont. tabulek  Vícevýběrové testy a kont. tab.
26. 1. 2018 Úvod do korelační a regresní analýzy  Korelační a regresní analýza
 Data: aku_new.xlsx, aku_new.csv