Podmínky absolvování (ZS)

Podmínky pro udělení zápočtu

Prezenční studium

Student může v průběhu semestru získat za bodované úkoly maximálně 40 bodů. Minimální počet bodů pro udělení  zápočtu je 20. V těchto 20 bodech je požadováno minimálně 5 bodů z každého ze čtyř domácích úkolů.

Účast na cvičeních je povinná, jsou akceptovány 2 omluvy.

ÚkolMaximum bodůPožadované minimum bodůTermín úkolu
Domácí úkol 1105bude upřesněno
Domácí úkol 2 105bude upřesněno
Domácí úkol 3 105bude upřesněno
Domácí úkol 4 105bude upřesněno
Celkem4020

Poznámky:

  • Skupiny je možno měnit během prvních dvou týdnů semestru (do 21. 2. 2020).
  • Za účast na jednom cvičení se považuje přítomnost během alespoň 70 minut daného cvičení.
  • Absenci lze po předchozí domluvě (tj. s dostatečným předstihem) s cvičícím výjimečně nahradit účastí na cvičení s jinou skupinou.
  • Zvlášť závažné případy (dlouhodobá nemoc (alespoň 2 týdny), dlouhodobá hospitalizace či jiné vážné objektivní překážky ve studiu) budou posuzovány cvičícími individuálně.
  • Vzhledem k tomu, že tento předmět je vyučován v rámci prezenčního studia, nebudou, kromě výše uvedeného, umožněny žádné výjimky. Jestliže Vám v průběhu tohoto semestru neumožňují vaše další aktivity (studijní, pracovní, zájmové, …) pravidelnou návštěvu ani jednoho z vypsaných cvičení, využijte toho, že kreditový systém Vám umožňuje zapsat si předmět v jiném semestru.

Kombinované studium

Viz webové stránky pro kombinované studium.