Přednášky (BioSTA)

Základní studijní literatura
  • Litschmannová, M. (2012), Úvod do statistiky, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály
Týden semestru Přednášky
1. Úvod do teorie pravděpodobnosti
2. Náhodná veličina
3. Náhodný vektor
4. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny
5. Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny
6. Statistické zjišťování a exploratorní analýza
7. Výběrové charakteristiky, Úvod do teorie odhadu
8. Testování hypotéz – princip, Jednovýběrové testy parametrických hypotéz
9. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz
10. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz
11. Testy dobré shody
12. Analýza závislosti
13. Úvod do korelační a regresní analýzy
14. Shrnutí látky, příprava na zkoušku

Výuka je zrušena ve dnech: 24. 4. 2019 (výuka bude nahrazena), 1. 5. 2019 (Státní svátek), 8. 5. 2019 (Státní svátek)

Výuka bude nahrazena ve dnech11. 4. 2019 (9:00 – 12:15, EB 413), 18. 4. 2019 (9:00 – 12:15, EB 413)

Harmonogram výuky pro kombinované studium je zde.