Přednášky (PS)

Základní studijní literatura
  • Litschmannová, M. (2012), Úvod do statistiky, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály
Týden semestru Přednášky
1. Úvod do teorie pravděpodobnosti (něco z praxe: Velká drogová kocovina)
2. Náhodná veličina
3. Náhodný vektor
4. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny, Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny
5. Statistické zjišťování a exploratorní analýza
6. Výběrové charakteristiky
7. Úvod do teorie odhadu
8. Testování hypotéz – princip + Vybrané jednovýběrové testy
9. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz
10. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz
11. Testy dobré shody
12. Analýza závislosti
13. Shrnutí látky, příprava na zkoušku
14. rezerva

Harmonogram výuky a podklady k tutoriálům pro kombinované studium najdete zde.

Plánované změny ve výuce