Přednášky (PS)

Základní studijní literatura
  • Litschmannová, M. (2012), Úvod do statistiky, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály
Týden semestru Přednášky
1. Úvod do teorie pravděpodobnosti
2. Náhodná veličina
3. Náhodný vektor
4. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny,

Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny

5. Statistické zjišťování a exploratorní analýza
6. Výběrové charakteristiky, Úvod do teorie odhadu
7. Testování hypotéz – princip, Jednovýběrové testy parametrických hypotéz
8. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz
9. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz
10. Testy dobré shody
11. Analýza závislosti
12. EXCELentní tipy a triky (Kontingenční tabulky, Kvantitativní data)
13. Shrnutí látky, příprava na zkoušku
14. rezerva

Harmonogram výuky a podklady k tutoriálům pro kombinované studium najdete zde.

Plánované změny ve výuce:
čtvrtek: 26. 3. 2020 (přednáška – supluje: Vrtková)