Přednášky (PS)

Základní studijní literatura
  • Litschmannová, M. (2012), Úvod do statistiky, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály
Týden semestru Přednášky
1. Úvod do teorie pravděpodobnosti (něco z praxe: Velká drogová kocovina)
2. Náhodná veličina
3. Náhodný vektor
4. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny,

Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny

5. Statistické zjišťování a exploratorní analýza
6. Výběrové charakteristiky
7. Úvod do teorie odhadu
8. Testování hypotéz – princip, Jednovýběrové testy parametrických hypotéz
9. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz
10. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz
11. Testy dobré shody
12. Analýza závislosti
13. Shrnutí látky, příprava na zkoušku
14. rezerva

Harmonogram výuky a podklady k tutoriálům pro kombinované studium najdete zde.

Plánované změny ve výuce

Dle nařízení vedení univerzity je do odvolání zrušena osobní účast na výuce. Sledujte, prosím, své emaily ohledně informací o samostudiu.