Return to Výuka

Biostatistika

O předmětu

Biotatistika je povinným předmětem pro navazující studium oboru Biomedicínské inženýrství na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické university Ostrava. Cílem předmětu Biotatistika je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro statistickou analýzu medicínských dat. Pomoci konkrétních úloh si student může ověřit, v jakých situacích a za jakých předpokladů je lze efektivně využít. Absolvent kurzu …

Harmonogram

  Týden semestru Přednášky Cvičení 1. Úvod, Úvod do teorie pravděpodobnosti Kombinatorika a klasická pravděpodobnost – opakování ze SŠ 2. Náhodná veličina Pravděpodobnost (Řeš. příklady – Bayesova věta, taxiky) 3. Náhodný vektor Diskrétní náhodná veličina (DNV – řeš. příklad) 4. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny Spojitá náhodná veličina 5. Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny Dvourozměrný …

Vyučující

Garant předmětu: prof. Ing. Radim Briš, CSc. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Ing. Jan Kracík, Ph.D. Cvičící: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. —

Studijní materiály

Základní studijní literatura  Litschmannová, M. (2012), Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály Litschmannová, M. (2012), Úvod do statistiky, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály Prezentace z přednášek Litschmannová, M., Vzorce a tabulky Béreš, M. : Manuál pro zaokrouhlování k předmětu Pravděpodobnost a statistika Alternativní studijní literatura Pavlík, T., Dušek, L. (2012), Biostatistika, Akademické …

Podmínky absolvování

Zápočet:   | prezenční studium | kombinované studium | studenti závěrečného ročníku |    Zkouška:  | zkouška | Podmínky pro udělení zápočtu Prezenční studium Student může v průběhu semestru získat za bodované úkoly maximálně 40 bodů. Minimální počet bodů pro udělení  zápočtu je 20. V těchto 20-ti bodech je požadováno minimálně 6 bodů (celkem) z testů a minimálně 10 bodů …

Domácí úkoly

Domácí úkoly z předmětu Biostatistika si (dle čísla úkolu, které Vám bylo přiděleno v rámci cvičení) můžete stáhnout v jednom z následujících formátů: DOCX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28 ] [29] [30] …