↑ Return to Biostatistika

Harmonogram

 

Týden semestru Přednášky Cvičení
1. Úvod, Úvod do teorie pravděpodobnosti Kombinatorika a klasická pravděpodobnost – opakování ze SŠ
2. Náhodná veličina Pravděpodobnost (Řeš. příklady – Bayesova věta, taxiky)
3. Náhodný vektor Diskrétní náhodná veličina (DNV – řeš. příklad)
4. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny Spojitá náhodná veličina
5. Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny Dvourozměrný diskrétní náhodný vektor (Řeš. příklad)
6. Statistické zjišťování a exploratorní analýza Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny
7. Výběrové charakteristiky, Úvod do teorie odhadu Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny
8. Testování hypotéz – princip, Jednovýběrové testy parametrických hypotéz Exploratorní analýza
9. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz Výběrové charakteristiky, Intervalové odhady
10. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz Jednovýběrové testy parametrických hypotéz
11. Testy dobré shody Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz
12. Analýza závislosti Vícevýběrové testy parametrických hypotéz
13. Úvod do korelační a regresní analýzy Vybrané testy neparametrických hypotéz
14. Shrnutí látky, příprava na zkoušku

Konzultace

Výuka je zrušena ve dnech: 13. 3. 2017, 17. 4. 2017 (Státní svátek), 1. 5. 2017 (Státní svátek), 8. 5. 2017 (Státní svátek)

Výuka bude nahrazena ve dnech: 24. 2. 2017 (pátek, 12:30h – 15:15h), 10. 3. 2017 (pátek, 12:30h – 15:15h), 17. 3. 2017 (pátek, 12:30h – 15:15h)

Harmonogram výuky pro kombinované studium je zde.