Return to Výuka

Matematická analýza 1

O předmětu

Matematická analýza 1 (MA1) je povinným předmětem pro bakalářské studium oboru Informační a komunikační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní vlastnosti množiny reálných čísel, po připomenutí pojmu funkce jsou zopakovány základní vlastnosti elementárních funkcí. Dále jsou definovány pojmy limita posloupnosti, limita funkce, spojitost …

Harmonogram cvičení

Harmonogram cvičení pro prezenční studium (ZS 2020/2021 – C/04, úterý, 14:15h – 16:45h, EB 229) Studenti si pro jednotlivá cvičení nastudují následující partie látky probrané na přednášce. Jádrem cvičení bude procvičování příkladů na příslušné téma a diskuze konkrétních nejasnosti, které se vyskytly při studiu. Prezentace z přednášek najdete na stránce garanta předmětu – Doc. RNDr. Jiří …

Podmínky absolvování

Podmínky udělení zápočtu V průběhu semestru lze za bodované aktivity získat maximálně 30 bodů. K získání zápočtu je nutné získat minimálně 10 bodů. V průběhu semestru se bude psát 8 malých písemek. Počítat budeme nejlepších 6 – z prvních 4 písemek 3 nejlepší a ze zbylých 4 písemek rovněž 3 nejlepší. ZMĚNA!!! Z důvodu přechodu na …

Studijní literatura

Základní studijní literatura J. Bouchala: Matematická analýza 1, skripta VŠB-TUO. J. Bouchala: Matematická analýza ve Vesmíru J. Kuben, P. Šarmanová, Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, multimediální výukové CD, VŠB-TU Ostrava, 2006. Math4U – procvičování SŠ matematiky on-line Doporučená literatura J. Brabec, F. Martan, Z. Rozenský: Matematická analýza I. Praha, SNTL 1985. B. Budinský a J. …