↑ Return to Výuka

Matematická analýza 1

O předmětu

Matematická analýza 1 (MA1) je povinným předmětem pro bakalářské studium oboru Informační a komunikační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní vlastnosti množiny reálných čísel, po připomenutí pojmu funkce jsou zopakovány základní vlastnosti elementárních funkcí. Dále jsou definovány pojmy limita posloupnosti, limita funkce, spojitost …

Zobrazit stránku »

Harmonogram cvičení

Harmonogram cvičení pro prezenční studium (ZS 2016/2017 – C/06, úterý, 7:15h – 9:45h, EB 126) Studenti si pro jednotlivá cvičení nastudují následující partie látky probrané na přednášce. Jádrem cvičení bude procvičování příkladů na příslušné téma a diskuze konkrétních nejasnosti, které se vyskytly při studiu. Prezentace z přednášek najdete na stránce garanta předmětu – Doc. RNDr. Jiří …

Zobrazit stránku »

Podmínky absolvování

Podmínky udělení zápočtu V průběhu semestru lze za bodované aktivity získat maximálně 30 bodů. K získání zápočtu je nutné získat minimálně 10 bodů.   Úkol Maximum bodů Náplň testu Termín úkolu pro C/06 Zápočtový test 1 8 Definiční obor, limita posloupností, limita funkce  25. 10. 2016 Zápočtový test 2 8 Derivace, intervaly ryzí monotonie a lokální …

Zobrazit stránku »

Studijní literatura

Základní studijní literatura J. Bouchala: Matematická analýza 1, skripta VŠB-TUO. J. Bouchala: Matematická analýza ve Vesmíru J. Kuben, P. Šarmanová, Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, multimediální výukové CD, VŠB-TU Ostrava, 2006. Doporučená literatura J. Brabec, F. Martan, Z. Rozenský: Matematická analýza I. Praha, SNTL 1985. B. Budinský a J. Charvát: Matematika I. Praha, SNTL 1987. …

Zobrazit stránku »