Return to Matematická analýza 1

Harmonogram cvičení

Harmonogram cvičení pro prezenční studium (ZS 2020/2021 – C/04, úterý, 14:15h – 16:45h, EB 229)
Studenti si pro jednotlivá cvičení nastudují následující partie látky probrané na přednášce. Jádrem cvičení bude procvičování příkladů na příslušné téma a diskuze konkrétních nejasnosti, které se vyskytly při studiu.

Prezentace z přednášek
najdete na stránce garanta předmětu – Doc. RNDr. Jiří Bouchaly, Ph.D.

Aktuálně:

  • On-line cvičení probíhají v rámci platformy MS Teams dle rozvrhu (úterý, 14:15 – 16:30).
Týden semestru Cvičení Podklady ke cvičení
1. Množiny. Zkratky a termíny výrokové logiky. cv_1, pl_1
2. Aplikace principu matematické indukce. Supremum a infimum. Rovnice a nerovnice: kvadratické, s absolutní hodnotou cv_2, pl_2
3. Vlastnosti funkcí. Grafy funkcí. Inverzní funkce. Funkce mocninné a n-tá odmocnina. Funkce exponenciální a logaritmické. cv_3, pl_3, Přehled funkcí
4. Goniometrické a cyklometrické funkce. Základní goniometrické rovnice a nerovnice. cv_4, pl_4
5. Limita posloupnosti cv_5, pl_5, Definice limity posl. (animace)
6. Limita funkce cv_6, pl_6, Definice limity f-ce (animace), Geogebra Calculus Applets, Test (MSR), Opakování
7. Výpočet derivace funkce. cv_7, pl_7, Derivace_pravidla, Geogebra Calculus Applets
8. L’Hospitalovo pravidlo cv_8, pl_8
9. Průběh funkce cv_9, pl_9
10. Globální extrémy. Aproximace funkce polynomem. cv_10, pl_10
11. Řešení příkladů z integrálního počtu pomocí metody per partes a substitučních metod. cv_11, pl_11, Geogebra Calculus Applets
12. Řešení úloh týkajících se rozkladu racionální lomené funkce na parciální zlomky. cv_12, pl_12
13. Procvičování speciálních substitucí při integraci některých tříd funkcí. cv_13, pl_13
14. Výpočet určitého integrálu. Aplikace. cv_14, pl_14