Return to Matematická analýza 1

Studijní literatura

Základní studijní literatura

Doporučená literatura

  • J. Brabec, F. Martan, Z. Rozenský: Matematická analýza I. Praha, SNTL 1985.
  • B. Budinský a J. Charvát: Matematika I. Praha, SNTL 1987.
  • K. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky I a II. Praha, Prometheus 1995.