↑ Return to Výuka

SMAD

O předmětu

Speciální metody analýzy dat (SMAD) jsou povinným předmětem pro navazující magisterské studium oboru Geoinformatika na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Cílem předmětu SMAD je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro vyspělou statistickou analýzu dat. Pomoci konkrétních úloh si studenti mohou ověřit, v jakých situacích a za jakých předpokladů lze tyto metody a …

Zobrazit stránku »

Harmonogram

Harmonogram výuky pro prezenční studium   Týden semestru Přednášky Cvičení 1. Náhodná veličina Náhodná veličina 2. Teorie odhadu I 4. Teorie odhadu II Vybraná rozdělení diskrétní a spojité náhodné veličiny 1. Explorační analýza dat Exploračrní analýza 5. Analýza statistického rozhodování z dat Náhodný vektor 6. Vybrané parametrické a robustní testy Zápočtový test + Úvod do statistické …

Zobrazit stránku »

Přednášky (SMAD)

Základní studijní literatura Litschmannová, M. (2012), Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály Litschmannová, M. (2012), Úvod do statistiky, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály   Týden semestru Přednášky 1. Úvod do teorie pravděpodobnosti 2. Náhodná veličina 3. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny, Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny 4. Statistické zjišťování a …

Zobrazit stránku »

Vyučující

Garant předmětu: Prof. Ing. Radim Briš, CSc. Přednášející: Prof. Ing. Radim Briš, CSc. Ing. Michal Béreš Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Michal Béreš Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

Zobrazit stránku »

Cvičení (SMAD)

Podklady pro cvičení Litschmannová, M. & Janurová, K.: Cvičení – pracovní listy Litschmannová, M., Vzorce a tabulky Litschmannová, M., Základní metody statistické indukce Vrtková, A. & Litschmannová, M.: R – tahák (aktualizováno 25. 2. 2019) Litschmannová, M.,akumulatory.docx, akumulatory.pdf (vzorový úkol určený k vysvětlení požadavků) Cvičení Téma / prezentace R scripty Data 1. Pravděpodobnost (Řeš. příklady …

Zobrazit stránku »

Podmínky absolvování

Zápočet:   | prezenční studium | kombinované studium | studenti závěrečného ročníku |    Zkouška:  | zkouška | Podmínky pro udělení zápočtu Průběžné výsledky Prezenční studium Student může v průběhu semestru získat za bodované úkoly maximálně 33 bodů. Minimální počet bodů pro udělení  zápočtu je 15. V těchto 15 bodech je požadováno minimálně 5 bodů (celkem) z testu a minimálně …

Zobrazit stránku »