↑ Return to SMAD

Cvičení (SMAD)

Podklady pro cvičení
Cvičení Téma / prezentace R scripty Data
1. Pravděpodobnost (Řeš. příklady – Bayesova věta, taxiky, neřeš. příklady)
2. Náhodná veličina (DNV – řeš. příklad, neřeš. příklady) Základy práce s R, Náhodná veličina
3. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny, neřeš. příklady Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny
4. Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny, neřeš. příklady Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny
5. Zápočtový test
6. Explorační analýza Explorační analýza akumulatory.xlsx,aku.xlsx, aku_st.csv, aku.csv)
7. Výběrové charakteristiky, neřeš. příklady
8. Intervalové odhady Intervalové odhady intervalove_odhady.xlsx
9. Jednovýběrové testy parametrických hypotéz Jednovýběrové testy testy_jednovyberove.xlsx
10. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz Dvouvýběrové testy testy_dvouvyberove.xlsx
11. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz Vícevýběrové testy vicevyberove_testy.xlsx
12. Testy dobré shody, Analýza závislosti Neparametrické hypotézy neparametricke_hypotezy.xlsx
13. Úvod do korelační a regresní analýzy Korelační a regresní analýza
14. Explorační analýza časových řad cas_rada.xlsx