↑ Return to SMAD

Přednášky (SMAD)

Základní studijní literatura
  • Litschmannová, M. (2012), Úvod do statistiky, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály

 

Týden semestru Přednášky
1. Úvod do teorie pravděpodobnosti
2. Náhodná veličina
3. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny,

Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny

4. Statistické zjišťování a exploratorní analýza
7. Výběrové charakteristiky, Úvod do teorie odhadu
8. Testování hypotéz – princip, Jednovýběrové testy parametrických hypotéz
9. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz
10. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz
11. Testy dobré shody
12. Analýza závislosti
13. Úvod do korelační a regresní analýzy
14. Explorační analýza časových řad

Harmonogram výuky a podklady k tutoriálům pro kombinované studium najdete zde.