Return to SMAD

Přednášky (SMAD)

Základní studijní literatura
  • Litschmannová, M. (2012), Úvod do statistiky, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály
Týden semestru Přednášky
1. Úvod do teorie pravděpodobnosti (něco z praxe: Velká drogová kocovina)
2. Náhodná veličina
3. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny, Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny
4. Statistické zjišťování a exploratorní analýza
5. Výběrové charakteristiky, Úvod do teorie odhadu
6. Testování hypotéz – princip + Vybrané jednovýběrové testy
7. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz
8. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz
9. Testy dobré shody
10. Analýza závislosti
11. Úvod do korelační a regresní analýzy
12. Explorační analýza časových řad

Harmonogram výuky a podklady k tutoriálům pro kombinované studium najdete zde.