Domácí úkoly

Zadání domácích úkolů z předmětu Pravděpodobnost a statistika si můžete stáhnout v jednom z následujících formátů: docx, odt, pdf

Datové soubory (dle čísla úkolu, které Vám bylo přiděleno) naleznete zde.

Na úvodní stránce zadání a v záhlaví nahraďte X přiděleným číslem úkolu a v záhlaví doplňte své jméno a příjmení.

Termíny odevzdání dílčích úkolů budou stanoveny jednotlivými cvičícími.