Harmonogram

 

Týden semestru Přednášky Cvičení
1. Úvod, Úvod do teorie pravděpodobnosti Kombinatorika a klasická pravděpodobnost – opakování ze SŠ
2. Náhodná veličina Pravděpodobnost (Řeš. příklady – Bayesova věta, taxiky)
3. Náhodný vektor Náhodná veličina (DNV – řeš. příklad)
4. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny,

Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny

Dvourozměrný diskrétní náhodný vektor (Řeš. příklad)
5. Statistické zjišťování a exploratorní analýza Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny
6. EXCELentní tipy a triky (Data) Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny
7. Výběrové charakteristiky, Úvod do teorie odhadu Exploratorní analýza
8. Testování hypotéz – princip, Jednovýběrové testy parametrických hypotéz Výběrové charakteristiky
9. Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz Intervalové odhady
10. Vícevýběrové testy parametrických hypotéz Jednovýběrové testy parametrických hypotéz
11. Testy dobré shody Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz
12. Analýza závislosti Vícevýběrové testy parametrických hypotéz
13. Shrnutí látky, příprava na zkoušku Testy dobré shody, Analýza závislosti
14. rezerva Opakování

Konzultace

Výuka neprobíhá (pokud se nedohodnete jinak s cvičící(m)) ve dnech:
pondělí: 2. 4. 2018 (Státní svátek)
úterý: 13. 3. 2018 (Rektorské volno – Kariéra plus), 1. 5. 2018 (Státní svátek), 8. 5. 2018 (Státní svátek)
středa: 28. 3. 2018 (Rektorské volno – Slavnostní vědecká rada)
čtvrtek: 26. 4. 2018 (Rektorské volno – Sportovní den)
pátek: 30. 3. 2018 (Státní svátek), 18. 5. 2018 ? (Majáles)