Return to Podmínky absolvování

Pokyny ke zkoušce

  • Na učebnu, v níž se zkouška koná se dostavte 10 minut před zahájením zkoušky. Tento čas využijete k přípravě počítače a stažení datového souboru (xlsx), který budete při zkoušce potřebovat. Po zahájení zkoušky je ZAKÁZÁNO používat připojení k internetu. Porušení tohoto zákazu bude chápáno jako pokus o podvod.
  • U zkoušky můžete používat libovolný statistický software, který je instalován na počítačích v počítačové učebně EB 413 (R, RkWard, Statgraphics, MS Excel), resp. statistický software, který máte instalován na svém počítači.
  •  Dále je u zkoušky možno používat tištěné (bez doplněných poznámek): Vzorce a tabulky, R – tahák, Poznámky k R (autor: J. Kracík), Manuál pro zaokrouhlování k předmětu Pravděpodobnost a statistika (autor: M. Béreš).
  • U zkoušky budete vždy informování o termínu, v němž si můžete přijít výsledky své zkoušky prohlédnout a případně konzultovat nejasnosti. Je jen na Vás, zda této možnosti využijete…