Return to Pravděpodobnost a statistika

Studijní materiály

Základní studijní literatura

Alternativní studijní literatura

  • Anděl, J.(2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální  fakulta, Preprint.
  • Hendl, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování datPraha , Portál. ISBN 80-7178-820-1.
  • Friedrich, V. (2002),Statistika 1: Vysokoškolská učebnice pro distanční studium, Plzeň , Vydavatelství ZČU.

Internetové učebnice

Další materiály

Podklady pro cvičení SMAD

Komentované odkazy

  • Laboratorní průvodce – tabulky, vzorce, encyklopedie
  • Gapminder – projekt, v němž jsou prezentována a velmi zajímavě vizualizována data o vývoji lidské populace
  • Worldometers – real time world statistics – model vývoje lidstva