↑ Return to Studijní materiály

Příklady k procvičení

Na této stránce najdete další příklady k procvičení probírané látky.

U některých příkladů jsou uvedeny výsledky, které byly k dispozici. Správnost výsledků však nebyla kontrolována!

Kombinatorika

Pravděpodobnost 

Náhodná veličina

Náhodný vektor

Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny

Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny

Limitní věty

Příklady k procvičení z oblasti statistiky odpovídají zadaným domácím úkolům.