Return to Základy matematiky

Harmonogram ZMA

Harmonogram výuky pro prezenční studium
Studenti si zopakují (nastudují) následující partie látky pro jednotlivá cvičení. Jádrem cvičení bude diskuze konkrétních nejasnosti, které se vyskytly při studiu.

Týden semestru Cvičení
1. Výroková logika, množiny
2. Číselné obory, Komplexní čísla
3. Mnohočleny a úpravy algebraických výrazů
4. Zlomky a lomené výrazy
5. Funkce a její graf, vlastnosti funkcí – ohraničenost, monotonie, sudost, lichost, periodičnost
6. Grafy elementárních funkcí
7. Rovnice a nerovnice – lineární, kvadratické
8. Iracionální rovnice a nerovnice, Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, s parametrem
9. Funkce exponenciální, logaritmické
10. Rovnice a nerovnice – exponenciální, logaritmické
11. Goniometrické funkce
12. Goniometrické rovnice a nerovnice
13. Opravný test

 

Webové stránky určené studentům kombinovaného studia najdete zde.