Return to Základy matematiky

Podmínky absolvování

Podmínky pro udělení zápočtu

Prezenční studium

Průběžné výsledky

Předmět je ukončen zápočtem. Student může v průběhu semestru získat za bodované úkoly maximálně 30 bodů. Minimální počet bodů pro udělení  zápočtu je 15.

 

Úkol Maximum bodů Požadované minimum bodů Termín úkolu
Zápočtový test 1 7 2  23. 10. 2018
Zápočtový test 2 7 2  6. 11. 2018
Zápočtový test 3 8 2  27. 11. 2018
Zápočtový test 4 8 2  11. 12. 2018
Celkem 30 15
Opravný test 30 15  18. 12. 2018

Na cvičeních se budou psát 4 zápočtové testy. Z každého z testů musí student(ka) získat alespoň 2 body.  Náplň testů se studenti dozví vždy s týdenním předstihem na cvičení.

Opravný test je určen pro studenty, kteří si chtějí opravit hodnocení získané při průběžných testech, popř. pro ty, kterým systém průběžných testů nevyhovuje. Studentům, kteří se přihlásí k opravnému testu, bude bodové hodnocení průběžných testů VYNULOVÁNO!!! Náplň opravného testu bude korespondovat s tím, co bylo během semestru probráno v rámci cvičení.

V případě, že studenti nedosáhli požadované minimum právě v jednom z testů, mohou si opravit pouze tento test. Ve všech ostatních případech si musí napsat celkový opravný test.

Do systému Edison budou dosažené výsledky zaznamenány souhrnně v závěru semestru.