Return to Studijní materiály

Další materiály

| Výroková logika a množiny | Komplexní čísla | Algebraické výrazy | Funkce | Rovnice a nerovnice |

Výroková logika, množiny

 

Číselné obory, Komplexní čísla

 

Algebraické výrazy

Funkce a její graf, vlastnosti funkcí – ohraničenost, monotonie, sudost, lichost, periodičnost

 

Grafy elementárních funkcí

 

Rovnice a nerovnice