Vítejte na stránkách

Statistického semináře

Seminář je organizován Katedrou aplikované matematiky. Koná se nepravidelně a jeho obsahem jsou zvané přednášky z různých oblastí pravděpodobnosti a aplikované statistiky. Přednášky většinou nevyžadují „hluboké“ matematické znalosti a seminář je tak otevřen rovněž studentům a všem statistikům, bez ohledu na původní vzdělání a praktické zaměření.
Přednášející (fotka) - Jan Kracík

Jan Kracík

Bayesovská analýza malých dat

11. 6. 2019 / 13:00, EB 413

Při statistické analýze malých datových souborů jsou kritické všechny součásti procesu analýzy:

  • formulace cílů,
  • volba modelu,
  • využití dodatečné apriorní informace i
  • samotná realizace výpočtu.

Seminář bude věnován možnostem, které v tomto směru nabízí bayesovská teorie.

Na dvoudílný seminář ...
Více informací