Vítejte na stránkách

Statistického semináře

Seminář je organizován Katedrou aplikované matematiky. Koná se nepravidelně a jeho obsahem jsou zvané přednášky z různých oblastí pravděpodobnosti a aplikované statistiky. Přednášky většinou nevyžadují „hluboké“ matematické znalosti a seminář je tak otevřen rovněž studentům a všem statistikům, bez ohledu na původní vzdělání a praktické zaměření.
Přednášející (fotka) - Žaneta Miklová

Žaneta Miklová

Coxův proporcionální model

9. 12. 2014 / 12:30, EB 226

Analýza přežití (survival analysis) je jedním z nejstarších odvětví statistiky, jejíž nejtypičtější a nejčastější využití najdeme při analýze lékařských dat. Na analýzu přežití můžeme narazit i pod názvy jako analýza doby trvání (duration analysis) v ekonomii, analýza spolehlivosti (reliability analysis) v inženýrských aplikacích nebo analýza historie událostí ...
Více informací

Přednášející (fotka) - Radim Briš

Radim Briš

Statistický rozhodovací problém - aplikace

25. 11. 2014 / , VŠB-TUO, nová budova FEI, místnost EB 226

Statistické rozhodování je obor statistiky zabývající se navrhováním technik pro rozhodování v situacích, kdy je nutno zohlednit stochastické komponenty problematiky, jinými slovy
rozhodování za přítomnosti nejistoty. Všechny zájemce o základní poznatky z této oblasti, včetně vybrané aplikační úlohy zveme na další statistický seminář.

V rámci semináře ...
Více informací

Přednášející (fotka) - Marcela Rabasová

Marcela Rabasová

Diskriminační analýza

8. 4. 2014 / 12:30, místnost EB226 (nová budova FEI)

V přednášce budou představeny základní principy diskriminační analýzy a aplikace této vícerozměrné statistické metody v oblasti zpracování medicínských dat, pocházejících z chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.


Více informací
Přednášející (fotka) - Martina Litschmannová

Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé

4. 3. 2014 / 12:30, K309

Používáte alespoň občas MS Excel? Chcete se naučit používat několik funkcí tohoto programu, které nejsou všeobecně známé a přitom umožňují efektivní analýzu rozsáhlých datových souborů? Pak je tento seminář určen právě pro Vás!

V rámci semináře si na vlastním počítači můžete vyzkoušet řešení několika praktických úloh s využitím MS Excel (verze ...
Více informací