Vítejte na stránkách

Statistického semináře

Seminář je organizován Katedrou aplikované matematiky. Koná se nepravidelně a jeho obsahem jsou zvané přednášky z různých oblastí pravděpodobnosti a aplikované statistiky. Přednášky většinou nevyžadují „hluboké“ matematické znalosti a seminář je tak otevřen rovněž studentům a všem statistikům, bez ohledu na původní vzdělání a praktické zaměření.
Přednášející (fotka) - Martin Golasowski

Martin Golasowski

Vizualizace dat v software R s využitím balíčku ggplot2

9. 12. 2016 / 9:00, EB 413

V semináři si představíme balík ggplot2 a jeho přístup k tvorbě grafů. Ukážeme si postupy pro generování bodových, sloupcových nebo liniových grafů, případně dalších typů grafů, běžně používaných ve statistice. V semináři dále nastíníme možnosti pro mapování spojitých i diskrétních proměnných na různé elementy grafu a jejich vlastnosti jako např. ...
Více informací

Přednášející (fotka) - Martina Litschmannová, Adéla Vrtková

Martina Litschmannová, Adéla Vrtková

Explorační analýza s využitím RkWardu aneb začínáme se softwarem R

25. 11. 2016 / 9:00, EB 413

V semináři si na konkrétním datovém souboru ukážeme, jak si připravit data do tzv. standardního datového formátu vhodného pro datovou analýzu a jak připravit základní analýzy kvalitativních i kvantitativních proměnných. Ukážeme si, jak odhalit v datech odlehlá pozorování, jaké souhrnné statistiky použít pro popis výsledků měření i to, jak souhrnné statistiky ...
Více informací

Přednášející (fotka) - Adéla Vrtková

Adéla Vrtková

Úvod do analýzy kompozičních dat

27. 9. 2016 / 12:30, EB 413

S kompozičními daty se můžeme setkat v biologii, geologii ale i společenských vědách, v podstatě všude, kde data kvantitativně popisují části jistého celku. Kompoziční data jsou tedy vícerozměrná data obsahující výhradně relativní informaci, která je velmi často ve formě procent nebo proporcí. Vzhledem k jejich povaze však není vhodné použít běžné statistické ...
Více informací

Přednášející (fotka) - Žaneta Miklová

Žaneta Miklová

Data Science anb BigData v praxi

6. 5. 2016 / 9:00, EB 413

V dnešní době, víc než kdy jindy, si firmy začínají uvědomovat potřebu analýzy shromážděných dat a dolování tzv. přidané hodnoty, která by zvýšila jejich zisk a umožnila by jim být o krok napřed před svou konkurencí. Tato potřeba otevřela nové možnosti, jak využít matematické a statistické dovednosti v praxi. V tomto semináři bych se s vámi chtěla podělit ...
Více informací