Vítejte na stránkách

Statistického semináře

Seminář je organizován Katedrou aplikované matematiky. Koná se nepravidelně a jeho obsahem jsou zvané přednášky z různých oblastí pravděpodobnosti a aplikované statistiky. Přednášky většinou nevyžadují „hluboké“ matematické znalosti a seminář je tak otevřen rovněž studentům a všem statistikům, bez ohledu na původní vzdělání a praktické zaměření.
Přednášející (fotka) - Martina Litschmannová

Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé

31. 3. 2015 / 12:30, EB 213

Používáte alespoň občas MS Excel? Chcete se naučit používat několik funkcí tohoto programu, které nejsou všeobecně známé a přitom umožňují efektivní analýzu rozsáhlých datových souborů? Pak je tento seminář určen pro Vás!

Obsah semináře:

  • definování názvu dynamicky měněné oblasti,
  • kontingenční tabulky – úvod,
  • ...
    Více informací
Přednášející (fotka) - Ondřej Vencálek

Ondřej Vencálek

Boxova-Jenkinsova metodologie

20. 3. 2015 / 16:00, EC1

Úvod k Box-Jenkinsonově metodologii, stacionarita, autokorelační funkce. Procesy klouzavých součtů (MA), autoregresní procesy (AR), ARMA procesy. Procesy ARIMA. Procesy SARIMA (modelování sezónnosti pomocí Box-Jenkinsonovy metodologie).


Více informací
Přednášející (fotka) - Ondřej Vencálek

Ondřej Vencálek

Vybraná specifika časových řad

13. 3. 2015 / 13:30, EC1

První seznámení s problematikou analýzy časových řad. Co je to časová řada a jak ji můžeme modelovat. Jaké cíle sledujeme při analýze časových řad. S jakými problémy se musíme při analýze časových řad vypořádávat (ilustrace na konkrétních příkladech).


Více informací